calf.jpg

Mikronizované ortruby jsou velmi vhodným zdrojem přírodních enzymů. Endogenní enzymy obsažené v buňkách otrub působí na široké spekrum substrátů v krmivu.

REALDYME významně zlepšuje stravitelnost krmiva díky širokému spektru enzymů v něm obsažených a tak zlepšuje užitkovost u všech druhů zvířat.

Zvyšuje přírůstky u kuřat selat a prasat ve výkrmu.

Zlepšuje mléčnost u dojnic a prasnic.

Působí proti vzniku zácpy u prasnic.

REALDYME významně zlepšuje stravitelnost krmiva díky širokému spektru enzymů v něm obsažených a tak zlepšuje užitkovost u všech druhů zvířat.

Zvyšuje přírůstky u kuřat selat a prasat ve výkrmu.

Zlepšuje mléčnost u dojnic a prasnic.

Působí proti vzniku zácpy u prasnic.