chickens.jpg

Firma Kheiron s.r.o. byla založena v lednu 2004. Firma začala vytvářet portfolio kvalitních inovativních výrobků pro živočišnou výrobku, které by uspokojily potřeby moderních zemědělských podniků. Firma získala za svou relativně krátkou existenci renomé v oblastech jako například řešení prevence salmonelových infekcí, hygieny systémů tekutého krmení prasat, prevence zaplísnění krmiv a řešení mykotoxinů v krmivech. Firma uvedla na trh účinné přírodní stimulátory růstu. V nedávné době jsme se zaměřili na účinné snižování emisí amoniaku v chovech.