calf.jpg

 

FOAM SAN

 

 

stabilizovaná čistící pěna založená na kvartérních amonných solích

 

Pro běžnou sanitaci ploch a zařízení v:

 • živočišné výrobě
 • líhních, drůbežích farmách
 • potravinářských podnicích
 • na jatkách a podnicích zpracovávajících maso
 • v podnicích zpracovávajících mléko a mléčné výrobky
 • stravovacích zařízeních

 

 • vytváří hustou bílou pěnu ředitelnou vodou
 • silné čistící a smáčecí vlastnosti na mastné skvrny
 • ideální pro obtížně čistitelné plochy, plochy svislé, šikmé, spodní strany zařízení a vnitřku cisteren
 • dobrý přehled o ošetření plochy
 • široké spektrum aktivity proti bakteriím, houbám, kvasinkám a plísním
 • sanitace a ochrana bez narušování, blednutí a zápachu nebo skvrn
 • bez zápachu – použitelný i na plochy přicházející do styku s potravinami
 • použitelný na všechny povrchy zahrnující sklo, kovy a plasty
 • neutrální pach

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

NÁVOD K POUŽITÍ

1,0-1,25% roztok FOAM SANu (1:80-100, 100-125 ml do 10 l vody) vytvoří hustou stabilní pěnu. Použijte nízký tlak postřiku na skryté plochy.Před opláchnutím čistou vodou nechte na 10 až 20 minut působit.

FOAM SAN může také být aplikován s použitím vzduchem indukovaným pěnou tvořícím zařízením nebo zařízením s vysokým tlakem vody s pěnu tvořící tryskou.