sleepingpuppies.jpg

 


SOWLAC™

SOWLAC™  je doplňkové krmivo

určené pro zvýšení užitkovosti prasnic.  

 

 

 

 

Quillaja saponaria (mydlokor tupolistý), Yucca schidigera, Trigonella graecum (Pískavice – řecké seno)

- vysoce účinný, saponin obsahující prostředek k vyvázání amoniaku ve střevním traktu. 

 

 

 

 

Ascophyllum nodosum

-          zdroj vysoce využitelných makroprvků, mikroprvků  a vitamínů.

 

  

 

 

Proteinát železa

- železo ve vysoce využitelné formě.

 

 

 

 

Tato speciálně vytvořená kombinace zvyšuje úroveň zásobení organismu kyslíkem, snižuje hladiny toxického amoniaku v krvi prasnic a selat a tím efektivně brání kyslíkovému deficitu.

 

 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU SOWLAC PROKÁZALO, ŽE DOCHÁZÍ:

  •  ke snížení porodní doby a porodních komplikací
  •  ke snížení počtu mrtvě narozených až o 50%
  •  ke snížení syndromu MMA (mastitida, metritida, agalakcie)
  •  ke zvýšení odstavové hmotnosti selat
  •  snížení výskytu a snížení intenzity průjmů u novorozených selat
  •  snížení po-odstavových úhynů o 30-50%

  

 

Více než 80% případů mrtvě narozených selat, které nejsou spojeny s bakteriálními nebo virovými infekcemi, je vyvoláno nedostatkem kyslíku před porodem. Během porodu dochází ke konečnému oddělení placenty od děložní stěny. Během této doby je na čas omezeno a poté úplně přerušeno okysličování krve selete z krve matky přes pupeční provazec. Sele přežívá krátkou dobu díky omezeným kyslíkovým rezervám až do okamžiku prvního nadechnutí. Selata, která jsou poslední v děložních rozích jsou vystavena delšímu období kyslíkového nedostatku než ostatní selata a objevuje se u nich vyšší procento mrtvě narozených, které je možné dát do souvislosti s deficitem kyslíku.

 

Jestliže nedojde k vypuzení z porodních cest do pěti minut po částečném odloučení placenty objeví se kyslíkový dluh a zvyšuje se riziko úhynu. Při vyšším kyslíkovém dluhu může dojít k oslabení selete nebo poškození nervového systému, které zvýší pravděpodobnost úhynu do odstavu. Riziko kyslíkového deficitu a tím zvýšený počet mrtvě narozených selat a zvýšený úhyn po porodu se prohlubuje s délkou porodu.

 

Vysoká hladina amoniaku v krvi prasnice (jako důsledek vdechování amoniaku uvolňovaného z odpadu) a metabolismus proteinů zvyšují potřebu kyslíku a následně snižují saturaci krve plodů selat kyslíkem. Pokud je u zvířat současně deficit železa, situace vede k anémii a ke snížení vazebné kapacity červených krvinek.

 

SOWLAC byl vyvinut za účelem snižování střevního amoniaku a snížení deficitu hemoglobinu, tak aby se minimalizovalo riziko deficitu kyslíku u selat během porodu. Preparát obsahuje řadu přírodních látek:

 

Literatura:

1. University of Illinois, swine research reports.1996.

2. Diseases of swine. 8th ed.1999.

       

 

DÁVKOVÁNÍ:

SOWLAC podávejte prasnicím do koryta v dávce 10-20g denně, od 7. dne před porodem a 14 dní po porodu.

 

BALENÍ:

SOWLAC se dodává v pytlích 25 kg. Nebo v 5kg plastových dózách.