piglets.jpg

Výskyt salmonel v chovech hospodářských zvířat je velkým rizikem pro zdraví konzumentů. Vlastní chov nemusí klinické projevy této infekce zaznamenat, ale může docházet k přenosu přes masné výrobky na lidskou populaci. Státy EU se zavázaly přijímat opatření proti salmonelám která se prezentůjí jako národní programy proti slamonelám. Velmi účinným opatřením v chovech hospodářských zvířat je acidifikace krmiva a vody. Ovšem účinnost přípravků na bázi kyselin se velmi v ýrazně liší. Pro informaci jsme požádali profesora Jiřího Smolu o posouzení účinnosti našich klíčových přípravků do krmiva a vody proti salmonelám. Výsledky jsou vpřiloženém dokumentu.