cows.jpg

Daaqusafe

prověřen jako nejlepší pro sanitaci napájecího systému

Prevence bakteriální kontaminace napájecího systému

Horizontální přenos infekcí je významným způsobem přenosu bakteriálních infekcí. Pitná voda má zásadní význam pro takový způsob infekce.

Otevřené napájecí systémyse snadno infikují baktériemi prostřednictvím prachu, krmiva a exkrementů. Napájecí systémy se používají k aplikaci vitamínů, léčiv a vakcín. Nosiče těchto přípravků jsou často na bázi sacharidů, proto jejich rezidua slouží jako ideální médium pro množení různých druhů mikroorganismů (plísní, kvasinek, řas a baktérií), tvořících biofilm uvnitř potrubí a někdy i velké množství šlemů, které mohou blokovat filtry a kapátka napáječek.

 

Napájecí systém je v celém souboru hygienických opatření na farmě klíčový. Analýzy napájecí vody na farmách ukazují, že voda odebraná přímo z různých typů napáječek ve výkrmu brojlerů je i po použití dezinfekce značně kontaminovaná.

 

Dokonce ani systém se samotnými kapátky (bez misek) nezaručí mikrobiologickou čistotu napájecí vody. Vlastní výzkumy naší firmy také potvrdil nálezy 10-300000 CFU/ml Enterobaktérií v napájecí vodě odebrané z niplových napáječek.

 

Všeobecně lze říci, že voda, kterou jsou napájena zvířata, je v důsledku kontaminace stájovým prachem podstatně horší kvality, než pitná voda pro lidský konzum, přestože zdroj je často totožný. 

 

Jak se Daaquasafe podílí na hygieně napájecí vody

 

Daaquasafe je koncentrovaná kombinace modifikovaných organických kyselin s organickou mědí a zinkem. Tyto kyseliny mají dvojí účinek – okyselení vody, tj. snížení pH a přímý selektivní antimikrobiální efekt. Daaquasafe aplikovaný v doporučených dávkách je nekorozivní, nezpůsobuje změnu chuti a nedráždí sliznice trávícího traktu.

 

Dávkování

 

Základní acidifikační dávka Daaquasafe musí snížit pH vody na 4-4,5. To odpovídá dávce 1,0 – 2,0 l na 1000 l napájecí vody (záleží na tvrdosti vody). K zajištění trvale nízké bakteriální kontaminace je třeba aplikovat optimálně 24 hodin denně, nebo alespoň po dobu několika hodin. Přínosem jsou i částečné acidifikační programy – první týden výkrmu, při změnách krmiva a především po aplikaci vitamínů, léčiv a vakcín k prevenci tvorby biofilmu. Účinná je i sanitace napájecího systému ve vyšší dávce 3-10 l/ 1000l mezi turnusy.

 Hodnoty pH pro množení mikroorganismů: 

 

                     

 Účinnost

                                                                                                                                                                                              

 

Daaquasafe snižujepH na požadovanou úroveň a udržuje ji v celém systému konstantní.

V testu prezentovaném na grafu vlevo byla voda znečištěna 2% krmiva. Navzdory znečištění dosáhlo pH úrovně 4 již při dávce 0,5 l Daaquasafe na litr.Všechny patogenní baktérie jsou při tomto pH usmrceny. 

 

 

Účinný prostředek proti salmonelám a jiným mikroorganismům 

 

Katedra mikrobiologie Veterinární a farmaceutické university v Brně provedla testování účinnosti přípravku Daaquasafe. V pokusech byla pitná voda kontaminována kmenem Salmonella typhimurium, a byl sledován efekt preparátu proti rozvoji salmonel v různých ředěních. Výsledky jsou prezentovány v tabulce. Po 60 minutách při koncentraci 0,1% byly salmonely zničeny. V koncentraci 0,2% byly salmonely zničeny již po 30-ti minutách. 

 

 

 Proč používat Daaquasafe:

  1. Voda je nejvýznamnější součást výživy
  2. Voda má zásadní význam v celkové hygieně
  3. Voda často obsahuje velké množství patogenních mikroorganismů
  4. Daaquasafe zabraňuje přenosu bakteriálních infekcí ze zvířete na zvíře prostřednictvím napájecí vody
  5. Daaquasafe tlumí infekce vyvolané Salmonelami, E. coli a dalšími mikroorganismy
  6. Daaquasafe je účinnější než jiné přípravky k sanitaci vody
  7. Daaquasafe je účinný i v pitné vodě, která je znečištěnánorgqnickým materiálem (krmivo, exkrementy)
  8. Zlepšením hygienického stavu farmy se zlepší užitkovost a ekonomické parametry

 

Baleni

kanystr   25kg

sud      225kg

Attachments:
Download this file (Daaquasafe_letáček.pdf)Daaquasafe_letáček[ ]328 kB