Vytisknout

 

 

 

HEXACID Salmonella

                               STOP salmonelám  

Mechanismus účinku 

Hexacid Salmonella je směs organických kyselin zvlášť vyvinutá k potlačení růstu gramnegativních  mikroorganismů, především salmonel v krmivu, krmných surovinách i v zažívacím traktu zvířat.

Hexaid Salmonella obsahuje organické kyseliny ve formě, která působí antibakteriálně i v neutrálním prostředí tenkého střeva.

 

Složení 

Hexacid salmonella obsahuje organické kyseliny s krátkým řetězcem, které působí v souladu a potencují se vzájemně ve svém antibakteriálním účinku. Velký počet organických kyselin a jejich solí, které jsou součástí Hexacidu salmonella, se podílí na širokém a silném antibakteriálním účinku v žaludku i ve střevě.

 

Bezpečnost 

Hexacid salmonella je bezpečný pro zvířata i člověka. Hexacid Salmonella je nekorozivní a je šetrný k proteinům, vitamínům a jiným aktivním látkám v krmivu. Komponenty Hexacidu Salmonella vyhovují všem směrnicím a zákonům EU pro výživu zvířat a bezpečnost krmiv. Hexacid Salmonella nemá ochranné lhůty po aplikaci, nezanechává rezidua ve tkáních a všechny složky jsou plně biodegradovatelné. Mikroorganismy si nejsou schopny vytvořit odolnost proti organickým kyselinám.

 

Balení 

Hexacid Salmonella dry je balen ve vysoce kvalitních vícevrstvých pytlích, které dobře chrání obsah při dopravě až na místo určení.

Hexacid Salmonella dry je dodáván v 25kg pytlích

Hexacid Salmonella liquid je dostupný v kanystrech o obsahu 25 kg, v sudech o obsahu 225 kg a v paletových kontejnerech o obsahu 1000 kg.

 

 

 

            

HEXACID Salmonella

Hexacid Salmonella je vhodný pro použiti v krmivu u prasat,  kuřecích brojlerů, kuřic a nosnic nebo pro ošetření krmných surovin a výrobních linek.

 

 

 Dekontaminace krmných systémů a výrobních linek 

            Tekutý nebo sypký Hexacid Salmonella se aplikuje na lehký a objemný nosič (ovesné slupky) v dávce 50-100 kg na tunu a ponechá se v krmné lince nebo ve výrobním zařízení po dobu 48 hodin. V této době se Hexacid Salmonella částečně odpařuje z nosiče a přichází do kontaktu se všemi částmi krmné linky nebo výrobního zařízení, včetně zbytků krmiva. Po 48 hodinách může být obsah krmné linky smíchán s čerstvým stelivem na zemi nebo uložen do vzduchotěsných nádob pro opětovné použití (max. 4x). Tento materiál může být použit i pro výrobu krmiv.

 

 Dekontaminace stájí 

            Hygienický stav farmy úzce souvisí s účinností kontroly zdraví zvířat. Salmonely se drží zejména ve spárách a prasklinách na podlaze.

            Po vyčištění vnitřku praskliny a spár vysokým tlakem se do prasklin nastříká tekutý Hexacid Salmonella a nechá se působit po dobu 24 hodin. Po této době se do spár nasype suchý Hexacid Salmonella, který působí zároveň jako prevence před kontaminací nového steliva a tím i zvířat.

 

 Dekontaminace krmiva a surovin 

            Důležitá je důkladná kontrola vstupních surovin, obzvláště těch, které by mohly být již kontaminovány salmonelou (např..rybí moučka, sója, sojový šrot). V případě prokázané kontaminace je nezbytné ošetřit kontaminovanou surovinu přípravkem Hexacid Salmonella v dávce 5 kg na tunu suroviny. Preventivní ošetření surovin doporučujeme v dávce 0,5-2 kg/t. Kontaminovaná krmiva je nutné ošetřit přípravkem Hexacid Salmonella v dávce 2-3 kg/t směsi. Pokud nebyla kontaminace prokázána, ale chceme snížit riziko nalezení salmonel, doporučujeme v závislosti na místních podmínkách  dávku 0,5-2 kg přípravku Hexacid Salmonella na tunu krmné směsi. V mnoha případech je dostačující prevencí proti salmonelám pravidelná dekontaminaci krmných linek tzv.”proplach”.

 

 

PROČ POUŽÍVAT HEXACID Salmonella? 

Ø      Originální koncept kombinující směs organických kyselin s krátkým řetězcem

Ø      Jedinečný, selektivní antibakteriální efekt

Ø      Vynikající efekt proti salmonelám

Ø      Bezpečný pro lidi i zvířata

Ø      Je nekorozivní, snadno se s ním manipuluje, snadno zamísitelný do krmiva